6 shibuya catstreetにてイベントを開催いたしました。

Location > 6 Shibuya Catstreet
Item > Copper pot , Vintage Flower vase